AKTUELLT

NGS Adventskalender Lucka 2

Under tre adventssöndagar lyfter vi fram tre behjärtansvärda projekt som någon av alla våra NGS-medarbetare är involverad i. Under hösten föreläste NGS-medarbetaren och socionomen Ingeborg Berg Frölich inför andra NGS-konsulter, om sitt engagemang i den ideella organisationen Yennenga Progress. Ingeborg lät oss följa med på en resa ner till byn Nakamtenga i Burkina Faso i Västafrika. Det som började med en förskola, har sedan 2001 utvecklats till ett helt samhälle under tillväxt.

Projektet Den goda byn började med att en grupp kvinnor i Nakamtenga, där de flesta är analfabeter, påpekade behovet av en förskola i byn. Inte för att de behövde barnvakt utan för att de ville ge sina barn en ärlig chans att klara skolan. Satsningen från Yennenga Progress resulterade i att man med hjälp av erfarenheter från experter som skapat metoder anpassade för en miljö med flerspråkighet, avsaknad av böcker och annat pedagogiskt material, tog fram en metod anpassad för just denna kontext. Detta blev startskottet till Den goda byn, ett välfärdssamhälle i mikroformat som försöker tillgodose befolkningens grundläggande mänskliga rättigheter inom utbildning, hälsa och infrastruktur. Tack vare yrkesutbildningarnas intäkter klarar byn redan själva att täcka 30 % av sin ”välfärd”. Arbetet är fortfarande i sin linda, och Nakamtenga har många stora investeringar kvar att göra innan allas mänskliga rättigheter är tillgodosedda, men insikten att det är möjligt skapar entusiasm, hopp och stolthet.

För att förstå bakgrunden till att hjälp behövs kan vi berätta att Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och området är starkt eftersatt när det kommer till våld i hemmet och jämställdhet. Enligt UNICEF:s undersökningar utsätts 83% av barnen för fysiskt eller psykiskt våld. När Ingeborg åker till Nakamtenga är det för att arbeta med fokus på just barnens och ungdomarnas utbildning och utveckling. Det krävs inte många minuter när Ingeborg berättar, förrän man ser hennes starka engagemang för ungdomarna i Nakamtenga. I skrivande stund är hon på plats och är delaktig i att bygga upp en ungdomsmottagning.

”I Nakamtenga finns en ungdomsförening som har vuxit och involverat fler och fler ungdomar, vilket är väldigt roligt. Vi ser bland ungdomarna att det finns behov av samtal och stöd i att få utrymme att ifrågasätta begränsade normer, utan att bryta med goda traditioner och relationer. Vi har börjat med samtalsgrupper för frågor om menstruation och kroppens utveckling som i sin tur lett till frågeställningar som behöver fångas upp av hälsovårdspersonal. Problem med könssjukdomar, oönskade graviditeter och kvinnlig omskärelse får stora konsekvenser i ungdomarnas liv.”

Vi på NGS skänker 10 000 kronor till Yennenga Progress för att stötta deras arbete med barn/unga och hälsovård. Vår insats gör att vi kan bidra till att bland annat gynekolog, barnmorska och läkare kan anställas på deras vårdcentral.

Vi riktar också en uppmaning till dig som privatperson som vill vara med och bidra. Genom att swisha ett bidrag till 1239002437 eller sätta in pengar på 90-konto 900243-7, donerar du till ungdomsmottagningens arbete. Du kan även bli skolfadder och låta de unga fortsätta ha möjligheten att gå i skolan och utvecklas.

Klicka nedan och läs mer för att veta mer om detta medmänskliga projekt.

Till Yennenga Progress

 1. I juletid skänker Vikariepoolen en julgåva

  Ungdomarna har läxläsning i skolan

 2. I juletid skänker Vikariepoolen en julgåva

  Från byn Nakamtenga

 3. I juletid skänker Vikariepoolen en julgåva

  Ingeborg håller en lektion om kroppen och relationer

NGS Adventskalender Lucka 1

Under tre adventssöndagar lyfter vi fram tre behjärtansvärda projekt som någon av alla våra NGS-medarbetare är involverad i. Första advent är tillägnad sjuksköterskan Eva Almgren som i flera år åkt ner till Tanzania för att hjälpa till med olika engagerande projekt.

Hon har haft förmånen att träffa Anette och Robert Hector, två missionärer som i 25 år varit verksamma i norra Tanzania med att bygga vattentankar, toaletter och startat skolor för de minsta barnen och syskolor för unga vuxna. Den senaste gången Eva åkte ner till Afrika träffade hon Massajerna, ett nomadiserande folkslag, och det blev en upplevelse som berörde henne starkt.

”När jag besökte Massajerna i våras befann de sig i en oerhört svår situation. På grund av att det inte kommit något regn, var det missväxt av grödan de satte året innan. Svälten och törsten var stor och det var svårt att se barnens apatiska blick då de inte fått någon mat på flera dagar. De frös då det var förhållandevis kallt och även jag som svensk frös riktigt ordentligt. Med hjälp av donerade medel kunde vi inhandla majssäckar som vi kunde leverera så att ett 20-tal kvinnor kunde få majs som förhoppningsvis kunde räcka en vecka, beroende på hur stor familjen var och hur mycket de kunde späda ut majsen. Vi lämnade även kläder till dem som jag tagit med från Sverige. Jag trodde att de skulle vara för varma men det var precis vad de behövde. En härlig känsla av att vara om med och hjälpa till.”

Eva har under alla sina år även besökt en dövblindskola, en statlig skola som tyvärr måste leva på privata bidrag då de inte får mer än några kronor från staten. Med hjälp från bland annat vänner och kyrkan har barnen fått hjälpmedel till skolarbetet men även duschar på deras logement istället för hink och skopa. Ett viktigt steg i rätt riktning.

Det projekt som Eva är involverad i nu, är att inför terminsstarten få barnen att komma till skolan. För det fordras bland annat skolavgift, skoluniform och skolmat. För varje enskild sådan post behövs bidrag.

”När jag åker ner i mars nästa år ska vi få igång en stickmaskinsutbildning, för att ge de tio flickeleverna som går där, möjlighet till utbildning. För detta behövs också bland annat pengar till material och mat till eleverna. Den måltiden kan i de flesta fall vara det enda målet mat de får under dagen.”

Vi som företag ser vår kraft och möjlighet att kunna stötta Eva och hennes engagerande projekt. NGS skänker 10 000 kronor till detta behjärtansvärda projekt som Eva är involverad i.

På våra sociala medier såsom Facebook och Instagram har vi lagt ut en kortare text. Vid varje interaktion som du som medmänniska gör på inlägget, skänker vi mer pengar; 20 kr för varje ’delning’ och 10 kr för varje ’gilla’.

Hjälp oss att hjälpa.

 1. I juletid skänker Vikariepoolen en julgåva

  Eva träffar Massajerna, ett nomadiserande folkslag.

 2. I juletid skänker Vikariepoolen en julgåva

  Läraren på stickmaskinsutbildning.

 3. I juletid skänker Vikariepoolen en julgåva

  Elever på dövblindskolan i Dar Es Salam

Saco Studentmässa i Älvsjö 29 november – 1 december

Under tre dagar finns vi på plats på Saco Studentmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö. Sacomässan är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för dig som ska välja utbildning efter gymnasiet. Givetvis vill vi träffa dig som vill kombinera studierna med ett arbete i en givande miljö som verkligen siktar mot framtiden.

Vikariepoolen är bara en av många organisationer som finns på plats för att svara på dina frågor. Dessutom anordnas miniseminarier om vad man ska tänka på sina val av yrken och utbildningar.

Mer information hittar du här.

Datum: 29 november – 1 december
Tid: Onsdag – torsdag kl. 09.00-16.00 samt fredag kl. 09.00-15.00
Plats: Stockholmässan i Älvsjö

Vi ser fram emot att träffa dig!

Rekryteringsmässa i Tyresö 17 november

Fredagen 17 november medverkar vi på Rekryteringsmässa i Tyresö Centrum. Ett sätt för oss att träffa dig som är vill byta spår i ditt arbetsliv, bestämma själv när du vill arbeta och få mer tid över till annat.

Rekryteringsmässan arrangeras av Tyresö kommun i samarbete med Arbetsförmedlingen och öppnar för arbetssökande klockan 13.00 och slutar 15.00.

Tid: 17 november klockan 13.00
Plats: Tyresö Centrum (entré från busshållplatsen)

Vi ses i Tyresö!

NGS stödjer Mustaschkampen

November = Movember

Varje dag, varje månad, varje år får tusentals män diagnosen prostatacancer. En sjukdom som det inte ofta pratas om. Vi får inte glömma att sjukdomen finns i vår närvaro – våra pappor, partners, vänner och kollegor kan drabbas.

Mer pengar behövs i kampen mot prostatacancern till forskning för bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt opinionsbildning. Årets kampanj är igång och målet för i år är att överträffa 2016 års rekord på 8,5 miljoner i insamling till kampen mot prostatacancer.

Läs mer på www.mustaschkampen.eu och var med i kampen du med.

Inbjudan till föreläsning

Fredagen den 17 november 2017 föreläser Rosie Jacobsson om:

”Att hantera härskartekniker och dominans i grupper”

Skolhandledarföreningens medlemmar samt rektorer, skolutvecklingsstrateger, olika handledare i skolan och lärare med intresse för handledning och kollegialt lärande hälsas välkomna till Skolhandledarföreningen öppna föreläsning.

Rosie Jacobsson, adjunkt i fritidshemmets didaktik och folkhögskollärare. Rosie har lång erfarenhet som föreläsare och utbildare av fritidspedagoger, fritidsledare och lärare. Rosie är medförfattare i antologierna: ”Fritidshemmet – fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan” (2011) och ”Barns livsvillkor i mötet med skola och fritidshem” (2013). Rosie har spetskompetens inom : Dynamiskt och salutogent ledarskap, handledning, dynamisk pedagogik, relationsarbete, grupprocesser, gruppdynamiska övningar, konflikter, konfliktförståelse och konflikthantering, förebygga och möta härskartekniker och dominans, likabehandling.

Plats: ABF-huset Stockholm, Sveavägen 41.
Tid: 13.00 – 16.00
Kostnad: Kostnadsfritt för Skolhandledarföreningens medlemmar, Kostnad för övriga deltagare 350 kr, inklusive kaffe/the och smörgås.
Anmälan: Klicka på länken här
Frågor: Besvaras via e-post

Välkomna   

Tillsammans ska vi besegra cancer

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är nu igång under oktober månad, i syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om bröstcancer samt bedriva påverkansarbete. Under hela månaden är vi med och uppmärksammar detta faktum att drygt 8000 kvinnor i Sverige varje år får beskedet att de har bröstcancer.

De som drabbas är inte ”alla andra”. De är våra mammor, systrar, barn, vänner och kollegor! Människor som finns i våra liv och som betyder något för oss. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre.

För oss är det viktigt att vara med och bidra till att forskningen går framåt. NGS är ett företag som arbetar med människor och för människor och det vi gör, gör vi med hjärtat. Det här är ett engagemang från hjärtat och vi är med i kampen mot cancer och donerar pengar till en välgörenhet som inte bara drabbar ”andra” utan som även drabbar oss.

Tillsammans ska vi besegra cancer.

Välkommen till vår nya hemsida

Vi är så glada att vår uppdaterade hemsida nu ligger uppe. Vi har under några månader i hemlighet byggt, renoverat och fräschat upp fasaden men stommen och inredningen finns kvar. För dig som kund och vikarie når du både Vikariepoolen (pedagogiska tjänster) och Stjärnpoolen (kökstjänster) smidigt och lätt på en och samma sida.

Varför inte ta dig några minuter och titta runt? Vi vill förvarna för eventuella små fel som kan ha uppstått och vi arbetar för att rätta till dessa fel så fort det går. Vi hoppas att du gillar vår nya design.

//Hälsningar Vikariepoolen & Stjärnpoolen

Möt oss på Rikskonferens Kvalitet i förskolan 11 oktober

Kom och träffa oss på Rikskonferens Kvalitet i förskola på Bonnier Conference Center 11 oktober. Dagen är till för besvara de mest aktuella frågorna för dig som arbetar inom förskolan. Vi svarar på frågor hur det som kund är att samarbeta med oss.

Dagen har inslag av den senaste forskningen, fortbildning, praktikfall och de mest aktuella frågorna som berör förskolan. En dag fylld med intressanta och viktiga ämnen för dig som arbetar inom förskolan. Årets konferens fokuserar på:

 • Kvalitetsuppföljning – får alla barn det alla barn har rätt till?
 • Framtidens pedagogiska miljö – ur tretton barnperspektiv.
 • Att se och möta särskilt begåvade barn enligt den senaste forskningen.
 • Högkänsliga barn (HSP) – kännetecken, utmaningar och tillgångar.
 • Duga som man är – Om barns självkänsla och vuxnas ledarskap.

Datum: 11 oktober
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21

Läs mer här om Rikskonferensen.

Föreläsning: Föräldrasamverkan – Att bygga tillit

Skolhandledarföreningens medlemmar samt
rektorer, utvecklingsstrateger, olika handledare i skolan och lärare med intresse för handledning och kollegialt lärande
hälsas välkomna till Skolhandledarföreningen öppna föreläsning om

Föräldrasamverkan – Att bygga tillit

Föreläsare
Ann Pihlgren, är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som forskningsledare, lärarutbildare, samt ledar- och skolutvecklare. Ann är redaktör för den nyutkomna antologin ”Föräldrasamverkan – Att bygga tillit utgiven av Studentlitteratur där föräldrasamverkan belyses ur en mängd perspektiv.

Eva Anderberg, är lärarutbildare och skolhandledare. Eva är också medförfattare i antologin och skriver om hur lärare med hjälp av olika former av processtöd kan utveckla ett professionellt förhållningssätt till elevernas föräldrar.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: 22 september kl. 13.00 – 16.00
Kostnad: Kostnadsfritt för Skolhandledarföreningens medlemmar. Skolhandledarföreningens medlemmar: 50 kr (för förtäring)
350 kr för övriga deltagare, inklusive kaffe/the och smörgås

Anmälan sker här.
Frågor? Skicka skicka e-post till kontakt@skolhandledarforeningen.se

Nästa sida »