Omslagsbild

Aktuellt

Vägen till förskolan

Vikariepoolens samarbetspartner Sefif har lanserat en unik ny digital utbildning som ska underlätta för nyanlända och utrikes födda som vill arbeta i förskolan i Sverige. Utbildningsplattformen är helt kostnadsfri och framtagen på arabiska, farsi, engelska och svenska. Den innehåller pedagogiska övningar och animerade filmer om språk, värdegrund och arbetsplatskultur som ligger till grund för arbete i förskolan.

Chattbot skapar en bättre kandidatupplevelse

AI inom rekrytering är ett fenomen som har fått allt större spridning. På Vikariepoolen har man sedan 2020 använt sig av en chatbott i rekryteringsprocessen för att stärka sin position och kunna möta det ökande behovet av vikarier till skola och förskola. Med hjälp av AI har man kunnat både förbättra kandidatupplevelsen och öka objektiviteten i urvalet.