Omslagsbild

Arbeta som Barnskötare

Som barnskötare arbetar du med barn i pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Barnskötaren deltar i dagliga aktiviteter tillsammans med förskolläraren, som även har det pedagogiska ansvaret, man är oftast flera i personalen i barngrupperna. Som barnskötare utgår du från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. Barnen får tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att bland annat måla, spela spel  samt arbeta med musik och rytmik.

Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är andra viktiga delar av arbetet, utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada. Som vikarie är det viktigt att snabbt skapa trygghet då du oftast kommer in i verksamheten under snabba förhållanden. När du arbetar inom bemanning är det viktigt att du kan prata med både barn och föräldrar så att alla förstår. Andra viktiga förmågor är att kunna ta initiativ, ansvar och vara uppmärksam.

Lediga jobb för barnskötare

För att arbeta som barnskötare inom bemanning behöver du ha gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet eller via vuxenutbildning. Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den bedömd av Universitets- och högskolerådet. Klicka här för att komma dit.

Klicka nedan för att blir vikarie hos oss och få tillgång till de lediga jobb som finns för barnskötare. För dig som kund, klicka nedan för att hyra vikarie till din verksamhet.

Sök jobb som barnskötare Boka barnskötare