Ring oss! Stockholm 08-505 808 00 | Göteborg 031-99 99 40

Handledning till din verksamhet

Har du ett behov av att boka en handledare? Vi vänder oss till förskolor och skolor som har behov av kvalificerad pedagogisk handledning och/eller pedagogisk specialkompetens. Dessutom har Vikariepoolens kvalificerade handledare lärarbakgrund och gedigen erfarenhet av specialpedagogik och handledning, både enskild och grupp, från förskola och skola.

Boka handledare

Handledning utvecklar det professionella förhållningssättet hos lärare och pedagoger i deras arbete med barn och elever i lärande och social utveckling. Dessutom sker systematisk reflektion och kvalificerat lärande för deltagarna i grupphandledning . Handledargruppens erfarenhet och kompetens gör att vi även erbjuder föreläsningar inom bland annat skolutveckling och funktionsvariationer.

Prislista för handledare till Stockholm stad

Vi är 1:a leverantör för handledningstjänster för pedagogiskt personal inom Stockholms stads avtal. Genom vårt samarbete med Skolhandledarföreningen kan vi söka handledare och föreläsare utifrån varje enskilt behov efter kompetens, inriktning, erfarenhet och specialkunskap.

Ramavtalsområde 1 – Ärende- och processhandledning (f-klass – åk 6)
974 kr/60 min

Ramavtalsområde 2 – Ärende- och processhandledning (åk 7-gymnasiet)
983 kr/60 min

Ramavtalsområde 3 – Elevhälsopersonal (f-klass-gymnasiet)
1050kr/60 min

Ramavtalsområde 4 – Specialisthandledning (handledning av handledare)
1050kr/60 min

Ramavtalsområde 5 – Specialiserad handledning för pedagogisk personal
1050kr/60 min

 

  1. Vikariepoolen har kvalitativa handledare inom skola.