Omslagsbild

Kvalificerad handledning

Vi vänder oss till förskolor och skolor som har behov av kvalificerad pedagogisk handledning och/eller pedagogisk specialkompetens. Vikariepoolens kvalificerade handledare har lärarbakgrund, gedigen erfarenhet av specialpedagogik med handledarutbildning och lång erfarenhet av att handleda i såväl grupp, som enskild handledning inom förskola och skola.

Boka handledare

Handledning utvecklar det professionella förhållningssättet hos lärare och pedagoger i deras arbete med barn och elever i lärande och social utveckling. Dessutom sker systematisk reflektion och kvalificerat lärande för deltagarna i grupphandledning . Handledargruppens erfarenhet och kompetens gör att vi även erbjuder föreläsningar inom bland annat skolutveckling och funktionsvariationer.

Upphandlad leverantör av handledningstjänster i Stockholms stad

Vi är 1:a leverantör för handledningstjänster för pedagogiskt personal inom Stockholms stads avtal. Genom vårt samarbete med Skolhandledarföreningen kan vi söka handledare och föreläsare utifrån varje enskilt behov efter kompetens, inriktning, erfarenhet och specialkunskap.

För prislista och förfrågan eller beställning vänligen klicka på boka handledare alternativt kontakta oss på 08-505 808 00 eller skicka e-post.