Ring oss! Stockholm 08-505 808 00 | Göteborg 031-99 99 40

Handledning

Vi vänder oss till förskolor och skolor som har behov av kvalificerad pedagogisk handledning och/eller pedagogisk specialkompetens. Vi har flera ramavtal med handlednings– och speciallärartjänster, som kan vara till stöd i verksamheten.

Vikariepoolens kvalificerade handledare har lärarbakgrund och gedigen
erfarenhet av specialpedagogik och handledning, både enskild och grupp, från förskola och skola.

Handledare skola

Handledning utvecklar det professionella förhållningssättet hos lärare och pedagoger i deras arbete med barn och elever i lärande och social utveckling. I grupphandledning sker systematisk reflektion och kvalificerat lärande för deltagarna. I många arbetslag finns behov av extra insatser av specialpedagog/speciallärare vid specifika uppdrag eller vid vakans.

Handledargruppens erfarenhet och kompetens gör att vi även erbjuder föreläsningar inom bland annat skolutveckling och funktionsvariationer.

Vill du höra mer om hur detta skulle vara till fördel för er, kontakta oss på 08-505 808 00 eller per e-post så berättar vi mer.

Skicka e-post

  1. Vikariepoolen har kvalitativa handledare inom skola.