Ring oss! Stockholm 08-505 808 00 | Göteborg 031-99 99 40

Föreläsning om etiska dimensioner i lärarens arbete

Fredagen den 28 september föreläser Sara Irisdotter Aldenmyr om:

”Etiska dimensioner i lärarens arbete”

Skolhandledarföreningens medlemmar samt rektorer, skolutvecklingsstrateger, olika handledare i skolan och lärare med intresse för handledning och kollegialt lärande hälsas välkomna till Skolhandledarföreningen öppna föreläsning.

Sara Irisdotter Aldenmyr har en bakgrund som lärare och är numera professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon har i sin forskning intresserat sig främst för läraryrkets etiska aspekter.

I föreläsningen utgår Sara från händelser som känns igen från skolans värld, och belyser dessa ur olika etiska synvinklar. Föreläsningen bjuder också in till åhörarnas egna frågeställningar och reflektioner.

Hur kan man förstå lärares praktik ur etiska perspektiv? Och kan etiska perspektiv i sin tur hjälpa läraren att navigera klokt och samtidigt också förstå sig själv bättre i den professionella rollen?

Plats: ABF-huset Stockholm, Sveavägen 41.
Tid: 28 september 13.00 – 16.00
Kostnad: Kostnadsfritt för Skolhandledarföreningens medlemmar, Kostnad för övriga deltagare 350 kr, inklusive kaffe/the och smörgås.
Anmälan: Klicka på länken här
Frågor: Besvaras via e-post

 

NGS Vikariepoolen bjuder handledning till pedagoger i arbetslag, elevhälsoteam eller enskild handledning. Våra handledare är kvalificerade och har lärarbakgrund. De har lång erfarenhet av att handleda i pedagogiska frågor inom förskola, grundskola och gymnasium. De har hög kompetens och gedigen kunskap om barn olika förutsättningar och behov.  

Läs mer

 

Se alla nyheter »