Omslagsbild

Arbeta som förskolechef

Förskolechefen har det pedagogiska ledningsansvaret för en förskola och är chef över den anställda personalen. Förskolechefen leder det pedagogiska arbetet som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i läroplanen. I arbetet kan det ingå att vara ansvarig för flera förskolor.

Arbetet i förskolan sker i tät samverkan med barnen och deras vårdnadshavare eller föräldrar. Som förskolechef har man det yttersta ansvaret för att alla barnet får det stöd och den hjälp som det har rätt till för att utvecklas och lära sig saker. Förskolechefen ansvar för personalen, håller utvecklingssamtal och ser till att personalen får kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.. Förskolechefen har också oftast ansvaret för förskolans arbetsmiljö och de de administrativa områdena.

Lediga jobb för förskolechefer

Som förskolechef inom bemanning behöver du ha goda ledaregenskaper och förmågan skapa engagemang och delaktighet. Oftast har många förskolechefer en lärarutbildning i bakgrunden. Att få arbete som förskolechef inom bemanning krävs erfarenhet av liknande arbete. Ta gärna kontakt med oss för mer information.

För dig som kund, klicka nedan för mer information om hur det är att hyra förskolechefer via Vikariepoolen.

Kontakta oss Boka förskolechef