Ring oss! Stockholm 08-505 808 00 | Göteborg 031-99 99 40

Arbeta som förskolechef

Förskolechefen har det pedagogiska ledningsansvaret för en förskola och är chef över den anställda personalen. Förskolechefen leder det pedagogiska arbetet som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i läroplanen. I arbetet kan det ingå att vara ansvarig för flera förskolor.

Arbetet i förskolan sker i tät samverkan med barnen och deras vårdnadshavare eller föräldrar. Som förskolechef har man det yttersta ansvaret för att alla barnet får det stöd och den hjälp som det har rätt till för att utvecklas och lära sig saker. Förskolechefen ansvar för personalen, håller utvecklingssamtal och ser till att personalen får kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.. Förskolechefen har också oftast ansvaret för förskolans arbetsmiljö och de de administrativa områdena.

Lediga jobb för förskolechefer

Som förskolechef inom bemanning behöver du ha goda ledaregenskaper och förmågan skapa engagemang och delaktighet. Oftast har många förskolechefer en lärarutbildning i bakgrunden. Att få arbete som förskolechef inom bemanning krävs erfarenhet av liknande arbete.

Klicka nedan för att få veta mer om hur det är att arbeta som förskolechef inom bemanning. För dig som kund, klicka nedan för för mer information om hur det är att hyra förskolechefer via Vikariepoolen.

Kontakta oss Boka förskolechef Tillbaka

 

 

 

 1. Arbeta som förskolechef via Vikariepoolen.
 2. Inriktningar:
 3. Barnskötare
 4. Elevassistent
 5. Fritidspedagog
 6. Förskollärare
 7. Grundskollärare
 8. Gymnasielärare
 9. Handledare
 10. Lärarvikarie
 11. Speciallärare/specialpedagog
 12. Förskolechef
 13. Rektor
 14. Kock
 15. Köksbiträde
 16. Skolformer:
 17. Förskola
 18. Grundskola
 19. Fritidshem
 20. Särskola
 21. Gymnasium
 22. Vuxenutbildning