Omslagsbild

Arbeta som förskollärare

Förskolläraren arbetar med de yngre barnens lärande och utveckling tills dess att de börjar första klass. I det dagliga arbetet med barnen ingår pedagogiska aktiviteter som lek, samtal, sång, drama och bild. I arbetet ingår även kontakt med föräldrar och dokumentation.

Förskollärare arbetar med barn i förskoleåldern som är mellan 1-6 år, från förskola och förskoleklass. Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare och fritidspedagoger, beroende i vilken verksamhet man arbetar i. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Verksamheten i förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och läroplan för förskolan. Med läroplanen som bas arbetar förskolläraren med barn i grupp, men ser samtidigt till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper.

Förskolläraren ger barnen möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera. Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i arbetet. Pedagogisk dokumentation sker löpande i syfte att stödja barnen i deras utveckling. Arbetar du som vikarie inom bemanning sker oftast dokumentationen av ordinarie personal. Som vikarie krävs det att du har en pedagogisk förmåga, har ett kreativt tänk och är trygg i din roll.

Lediga jobb för förskollärare

För att arbeta som förskollärare inom bemanning ska du ha gått förskollärarprogrammet samt ha relevant erfarenhet. Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad.

Klicka nedan för att blir vikarie hos oss och få tillgång till de lediga jobb som finns för dig som vill arbeta som förskollärare. För dig som kund, klicka nedan för att hyra vikarie till din verksamhet.

Sök jobb som förskollärare Boka förskollärare