Omslagsbild

Arbeta på fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan, bidra till elevernas utveckling och lärande samt ge dem en meningsfull fritid.

Fritidshem, även kallat fritids, är en pedagogisk verksamhet för elever mellan 6-13 år. På fritidshemmet kan elever vara under den del av dagen då de inte är i skolan men även under loven. Barnen får delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet ska även samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Personalstyrkan består av fritidspedagoger och vikarier som kan arbeta vi när någon är sjuk eller under semesterperioder. Tillsammans stödjer man elevernas sociala utveckling, utvidgar eller fördjupar deras kunskaper och erfarenheter samt förbereder dem inför skoluppgifter. Personalen arbetar under skoltiden som en resurs i klassrummet och efter skolan fortsätter de tillsammans med barnen på fritidshemmet. Detta kallar vi för på Vikariepoolen för samverkan i skola och fritids.

Lediga jobb på fritidshem

Hos Vikariepoolen kan du arbeta som fritidspedagog och vikarie inom bemanning på både korta och långa uppdrag. Du behöver ha en pedagogisk förmåga, kunna ta initiativ samt samarbeta med övriga pedagoger.

Blir du intresserad så klicka nedan för att söka arbete hos oss på fritidshem. Du kan även klicka på de olika pedagoginriktningarna för att läsa mer.

Sök jobb