Omslagsbild

Arbeta som Fritidspedagog

Som fritidspedagog arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus och därför ordnas aktiviteter både inom- och utomhus.

Fritidspedagoger arbetar på fritidshem på grundskolor, med barn i åldern 6 – 12 år. I fritidshemmet blir dock undervisningen mer situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Barnens lek inom- och utomhus blandas med kunskaper i exempelvis matematik, språk och samhällskunskap. Barnen utvecklas genom att prova på olika aktiviteter så som att snickra, måla, spela teater eller idrotta.
Fritidshemmet är ett komplement till skolan och styrs av samma läroplan.

Fritidspedagogen är på fritids morgon och eftermiddag och stöttar läraren i klassrummet under resten av dagen. Som fritidspedagog har du en viktig roll i arbetet mot mobbing och i att uppmärksamma och lyssna på barn som behöver vuxenstöd. Är du vikarie är det extra viktigt att snabbt blir en trygg punkt för eleverna då du kommer in i verksamheten under olika förutsättningar. Som vikarie ska ha du ha en bra pedagogisk förmåga, kunna ta initiativ samt samarbeta med övriga pedagoger.

För att bli fritidspedagog krävs treårig utbildning på universitet eller högskola. Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad av Universitets och högskoleområdet.

Lediga jobb för fritidspedagog

Klicka nedan för att blir vikarie hos oss och få tillgång till de lediga jobb som finns för dig som vill arbeta som fritidspedagog hos oss För dig som kund, klicka nedan för att hyra vikarie till din enhet.

Sök jobb som fritidspedagog Boka fritidspedagog