Omslagsbild

Arbeta i grundskola

Efter förskolan går barnen i förskoleklass och fortsätter där sin pedagogiska utveckling. Efter det går de grundskolan i nio år.

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående och kan även ha olika inriktningar, till exempel Montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser. Den huvudsakliga uppgiften för skolan är att lära ut kunskap till eleverna och förbereda dem till vidare studier men även ge dem nycklar till social utveckling.

Under de första sex åren undervisar grundskolläraren flera olika teoretiska ämnen för samma grupp. Grundskolläraren ska väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem till att själva söka kunskap. Det dagliga arbetet med eleverna är till stor del självständigt och innehåller allt från planering och genomförande av lektioner till föräldrakontakter.

Ämnesläraren arbetar i årskurs 7-9  och undervisar i det ämnet den har kompetens i. Oftast har man en kombination av flera ämnen, till exempel matematik och naturvetenskap eller svenska och samhällskunskap. I arbetet ingår föräldrakontakt, bedömning av elevernas arbetsuppgifter och dokumentation av deras kunskapsutveckling. Det kan även ingå mentorskap.

Från höstterminen i årskurs 6 får elever i grundskolan betyg. Eleverna ska få betyg i alla ämnen som de fått undervisning i bortsett från språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7.

Lediga jobb i grundskola

Hos oss kan du arbeta som grundskollärare, ämneslärare och lärarvikare inom bemanning på både korta och långa uppdrag. Ju längre uppdrag, desto mer dokumentation. Du behöver vara kommunikativ, stresstålig och organisatorisk och ha lätt för att arbeta i grupp tillsammans med andra pedagoger.

Blir du intresserad så klicka nedan för att blir vikarie hos oss och få tillgång till de lediga jobb som finns för dig som vill arbeta i grundskolan. Du kan även klicka på de olika pedagoginriktningarna för att läsa mer.

Sök jobb Tillbaka