Omslagsbild

Arbeta som gymnasielärare

Som gymnasielärare undervisar du i olika ämnen du har kompetens i, till elever som är 15-19 år. Arbetet innehåller allt från planering, genomförande och uppföljning av lektioner till samarbete med kollegor i olika former.

Mycket arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen, den görs både enskilt och tillsammans med andra lärare. Det är vanligt att gymnasielärare är utbildade i två undervisningsämnen. En viktig del av arbetet är att ge eleverna verktyg till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning. Samtidigt är det du som lärare som har ansvaret för att undervisningen bedrivs strukturerat och med tydliga mål. Läroplanen och kursplaner för de olika ämnena, anger syftet med undervisningen, vilket innehåll som ska tas upp och målen för elevernas kunskaper. Men det är upp till läraren och arbetslaget att tillsammans med eleverna planera hur undervisningen ska ske och kunskaperna bedömas.

I arbetet ingår också att bedöma elevernas kunskaper och dokumentera deras kunskapsutveckling. Ofta har lärare ett särskilt ansvar för en viss klass eller grupp av elever genom att vara mentor. Arbetar du inom bemanning är det vanligt att du gör en mindre insatser som vikarie och dokumenterar lektionerna och förmedlar information vidare till arbetslaget eller ordinarie lärare.

För att bli gymnasielärare utbildar man sig normalt ungefär fem år vid universitet/högskola på ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Läser du till ämneslärare i gymnasiet får du också behörighet för att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 om man har läst ämnen som finns i både 7-9 och gymnasiet. För att arbeta som vikarierande gymnasielärare hos oss ska du relevant utbildning från universitet/högskola eller erfarenhet. Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad.

Lediga jobb för gymnasielärare

Klicka nedan för att blir vikarie hos oss och få tillgång till de lediga jobb som finns för dig som vill arbeta som gymnasielärare via oss. För dig som kund, klicka nedan för att hyra vikarie till din verksamhet.

Sök jobb som gymnasielärare Boka gymnasielärare