Omslagsbild

Arbeta på gymnasium

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och det finns arton nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

För att komma in på ett nationellt program oavsett om det är ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program måste eleven ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester.

Som gymnasielärare undervisar du i olika ämnen du har kompetens i, till elever som är 15-19 år. Arbetet innehåller allt från planering, genomförande och uppföljning av lektioner till samarbete med kollegor i olika former. Under skoltiden bedöms elevernas kunskaper kunskapsutvecklingen dokumenteras. Läroplanen och kursplaner för de olika ämnena anger syftet med undervisningen, vilket innehåll som ska tas upp och målen för elevernas kunskaper.

Alla elever gör även ett gymnasiearbete, vilket måste bli godkänt för att de ska kunna ta gymnasieexamen. I gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att hen är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Som gymnasielärare vägleder du eleven genom projektet.

Lediga jobb på gymnasium

Hos Vikariepoolen kan du arbeta som gymnasielärare eller lärarvikarie inom bemanning. Du ska ha relevant utbildning från universitet/högskola eller erfarenhet.

Klicka nedan för att söka arbete hos oss på gymnasium. Du kan även klicka på de olika pedagoginriktningarna för att läsa mer.

Sök jobb Tillbaka