Omslagsbild

Arbeta som handledare

Förskole- och skolverksamheter kan ha behov av kvalificerad pedagogisk handledning och/eller pedagogisk specialkompetens. Som handledare är du ett stöd i verksamheten.

I arbetslag kan det finnas behov av stödinsatser från specialpedagog eller speciallärare som återkommande handledning. Behovet kan väckas utifrån olika orsaker:

  • Barn med stora behov, där arbetslaget behöver stöd och ytterligare kunskap i att bemöta och hjälpa dem.
  • I arbetslag där fler lärare är nya och samarbetet med det gemensamma förhållningssättet behöver stärkas.
  • Extra insatser av specialpedagog eller speciallärare vid specifika uppdrag eller vid vakanta tjänster.

Som handledare ska du ha lång erfarenhet av uppdrag inom skolstöd. Alla våra handledare har lärarbakgrund och lång erfarenhet av grupphandledning och enskild handledning från förskolan och skolans värld, det ger trygghet mötet med lärare och personal i handledningsprocessen.

I grupphandledning sker systematisk reflektion och kvalificerat lärande för deltagarna. Handledning utvecklar det professionella förhållningssättet hos lärare och pedagoger i deras arbete med barn och elever i lärande och social utveckling.

Lediga jobb för handledare

Vi erbjuder tjänster för insatser med specialkompetens av behöriga lärare. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer om hur det är att arbeta som handledare inom bemanning.

För dig som kund, klicka nedan för mer information om hur det är att hyra handledare via Vikariepoolen.

Kontakta oss Boka handledare