Omslagsbild

NGS hållbarhetsarbete

Vikariepoolen och NGS Group hållbarhetsarbete grundar sig på ett långsiktigt, ansvarsfullt och tillämpat arbetssätt som har sin utgångspunkt i människors behov och önskemål hos såväl våra kunder, medarbetare och övriga intressenter. Som företag har vi ett särskilt ansvar att agera utifrån en hållbar grund. Våra värderingar och vår uppförandekod är viktiga verktyg som vägleder oss i det dagliga arbetet, samt i att leda och styra vår verksamhet på rätt sätt.

NGS vision för sitt hållbarhetsarbete

NGS värdeord kan enklast uttryckas med hjälp av de två orden frihet och flexibilitet. Dessa två ord sammanfattar vår ambition och vilja att varje dag medverka till en modern och dynamisk arbetsmarknad – den arbetsmarknad som efterfrågas av alla de medarbetare som arbetar hos oss på NGS.

Vår organisation finns till för att på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt skapa möjligheter och lösa problem. Vi verkar i en tid då företag och ledande befattningshavare har ett ökat ansvar för hur vår planet ska lämnas över till nästa generation genom att vara mer medvetna om hur våra beslut påverkar framtiden. Med våra gemensamma ansträngningar tar vi vårt ansvar och gör det på ett strategiskt sätt inom fastställda ramar, med transparens och kvalitetssäkring.

NGS vill ta ansvar för en global och hållbar värld som efterlämnar tillgångar och möjligheter för framtida generationer. Följaktligen tror att vi bäst bidrar till detta genom att göra vår affär hållbar och växande genom att vi varje dag förser företag och organisationer med talanger och ledarskap. I vårt gemensamma hållbarhetsarbete vill vi medverka till uppfyllandet av de globala målen, eftersom vi vet att det spelar roll vad vi gör – varje dag, i alla sammanhang och överallt. NGS uppmuntrar till mer ansvarstagande och väljer att i 2017 års hållbarhetsredovisning utveckla hur vi kan påverka FN:s åttonde klimatmål.

Vårt ansvar och hållbarhetsarbete utgår från tre centrala inriktningar; vårt ansvarsfulla företagande, vårt ansvar för miljön och vårt sociala engagemang.

Till NGS Hållbarhetsrapport

NGS Uppförandekod

NGS arbetar med och för människor och fäster stor vikt i att leva som vi lär. I vårt fall uppnår vi detta genom att hålla en hög moral och etik i våra samtliga relationer. Vi utför vårt arbete på ett ansvarsfullt, transparent och trovärdigt och konsekvent sätt och motsätter oss all typ av korruption. Vi förväntar oss samma sak från alla parter som vi samarbetar med.

Till NGS Uppförandekod