Omslagsbild

Arbeta i grund- och gymnasiesärskolan

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Man kan även fortsätta på Gymnasiesärskolan senare.

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framför allt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterade ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Eleverna i grundsärskolan läser engelska men andra språk, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne. Om lärarna bedömer att en elev som läser ämnen i grundsärskolan skulle klara att läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner kan rektorn besluta om det.

Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

När en elev har gått ut grundsärskolan ska hen få ett intyg om sin utbildning. Betygen utgår ifrån kunskapskraven i grundsärskolans ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. Elever i träningsskolan får inte betyg.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Lediga jobb i särskola

Hos oss kan du arbeta som speciallärare, specialpedagog i eller elevassistent i grundsärskolan eller gymnasieärskolan på både korta och långa uppdrag. Du behöver ha erfarenhet från liknande arbete.

Blir du intresserad så klicka nedan för att söka arbete hos oss i grundskola. Du kan även klicka på de olika pedagoginriktningarna för att läsa mer.

Sök jobb Tillbaka