Omslagsbild

Vikarie som speciallärare/specialpedagog

Speciallärare arbetar med elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolor eller vuxenutbildning som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd.

Både specialläraren och specialpedagogen kan vara specialiserade på tal- och språksvårigheter, både hos synskadade eller hörselskadade elever eller elever som har psykiska eller andra funktionshinder.

Speciallärarens främsta arbetsuppgift är riktad mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Som specialpedagog har man mer en handledande roll och arbetar tillsammans med personal och ledning och bidrar till skolans pedagogiska utveckling. Man kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare.

Jobba som speciallärare

Om du vill arbeta som speciallärare är oftast utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare. För att arbeta inom bemanning ska du ha relevant utbildning och erfarenhet.

Är du kund och vill hyra speciallärare eller specialpedagog till din verksamhet, klicka nedan.

Sök jobb som speciallärare Boka speciallärare