Ring oss! Stockholm 08-505 808 00 | Göteborg 031-99 99 40

Vikarie som speciallärare/specialpedagog

Speciallärare arbetar med elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolor eller vuxenutbildning som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd.

Både specialläraren och specialpedagogen kan vara specialiserade på tal- och språksvårigheter, både hos synskadade eller hörselskadade elever eller elever som har psykiska eller andra funktionshinder.

Speciallärarens främsta arbetsuppgift är riktad mot att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Som specialpedagog har man mer en handledande roll och arbetar tillsammans med personal och ledning och bidrar till skolans pedagogiska utveckling. Man kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare.

Jobba som speciallärare

Om du vill arbeta som speciallärare är oftast utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare. För att arbeta inom bemanning ska du ha relevant utbildning och erfarenhet.

Är du kund och vill hyra speciallärare eller specialpedagog till din verksamhet, klicka nedan.

Sök jobb som speciallärare Boka speciallärare Tillbaka

 

 

 1. Bemanning av speciallärare och specialpedagoger med Vikariepoolen
 2. Inriktningar:
 3. Barnskötare
 4. Elevassistent
 5. Fritidspedagog
 6. Förskollärare
 7. Grundskollärare
 8. Gymnasielärare
 9. Handledare
 10. Lärarvikarie
 11. Speciallärare/specialpedagog
 12. Förskolechef
 13. Rektor
 14. Kock
 15. Köksbiträde
 16. Skolformer:
 17. Förskola
 18. Grundskola
 19. Fritidshem
 20. Särskola
 21. Gymnasium
 22. Vuxenutbildning