Vägen till förskolan

Vikariepoolens samarbetspartner Sefif har lanserat en unik ny digital utbildning som ska underlätta för nyanlända och utrikes födda som vill arbeta i förskolan i Sverige. Utbildningsplattformen är helt kostnadsfri och framtagen på arabiska, farsi, engelska och svenska. Den innehåller pedagogiska övningar och animerade filmer om språk, värdegrund och arbetsplatskultur som ligger till grund för arbete i förskolan.

– Bristen på förskollärare och utbildade barnskötare är mycket stor, vi vill med denna satsning väcka nyfikenhet och nå ut till så många som möjligt som har potential och önskan om att arbeta i förskolan. Det här är en unik möjlighet att på sitt modersmål (arabiska, farsi, engelska) förstå vad vi gör i förskolan och samtidigt lära sig svenska, berättar Elisabeth Thorburn, Förbundsdirektör Sefif.

Vägen till förskolan är framtagen på initiativ av Sefif och satsningen bygger på modern pedagogik som på ett enkelt sätt ska lära och intressera nyanlända att söka sig till ett arbete inom förskolan. För att få jobb i förskolan behövs både grundläggande kunskaper i svenska och förståelse för förskolans läroplan. Målet med Vägen till förskolan är att stärka kunskaper i svenska och beskriva förskolans värdegrund och arbetsplatskultur.

Utbildningen är helt kostnadsfri och finns på arabiska, farsi och engelska. Den digitala och interaktiva utbildningsplattformen är framtagen av branschexperter och är kvalitetssäkrad. Plattformen har många användningsområden och det finns också potential för att vidareutveckla och utöka med fler språk på sikt. Under hösten kommer utbildningen att översättas även till ukrainska och ryska.

– Utbildningen kommer även vara ett bra komplement till de som redan arbetar i förskolan. Som bransch och aktörer inom privat välfärd vill vi ta vårt samhällsansvar och bidra till både integration och ökad kvalitet, säger Elisabeth.

Förskolan som samhällsbärare spelar en viktig roll i Sverige och i varje barns och familjs liv. Kravet på utbildad arbetskraft är en förutsättning för att kunna ge den grund att stå på som varje barn behöver för sin fortsatta skolgång. Det finns många nyanlända och utrikes födda som har erfarenhet av arbete inom barnomsorg, utbildning och liknande verksamheter som är arbetslösa vilket är ett enormt resursslöseri. Med Vägen till förskolan är förhoppningen att bättre kunna ta tillvara de resurserna.

– Vi är otroligt glada och stolta över att vara del i denna satsning. Utbildningen som vi tagit fram kommer verkligen att gynna de som vill söka sig till förskolan, och vi känner att vi gör en samhällsinsats, avslutar Elisabeth.

Vilka är Sefif?

Sefif är en nationell branschorganisation som bevakar och driver de fristående förskolornas intressefrågor sedan 1992. Sefif representerar över 300 fristående förskolor och tillsammans är de en trovärdig och seriös röst både nationellt och lokalt. Sedan 2019 är de ett av drygt 30 branschförbund inom Företagarna.

Läs mer om Vägen till förskolan »

Intresserad av att veta mer om hur vi arbetar på Vikariepoolen?