Vi stärker er – ni stärker nästa generation

I över två decennier har Vikariepoolen stöttat upp och avlastat förskolans och skolans verksamheter i deras viktiga uppdrag – att lära, stärka och utveckla nya generationer av barn och unga för framtiden.

Vi hjälper våra kunder att hitta lösningar för sin kompetensförsörjning genom att tillhandahålla kompetent och kunnig personal, på både kort och lång sikt. Vi erbjuder en rad olika pedagogiska tjänster och kökstjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vårt fokus är att leverera hög kvalitet, stor tillgänglighet och personligt bemötande – både till våra vikarier och till dig som kund. Vår expertis är individuell och anpassad matchning mellan vikarie och uppdrag, för bästa resultat.

Vi fungerar som en långsiktig partner att räkna med och tillsammans kan vi stärka verksamheter för barn och unga. Vi är en flexibel, enkel och trygg lösning när den ordinarie personalen av olika anledningar inte räcker till eller tillfälligt behöver stärkas upp. Det kan röra sig om att täcka vid sjukfrånvaro, planerad frånvaro eller arbetstoppar – vi finns här när behovet är som allra störst.

Kontakta oss »

Hållbar och trygg kompetensförsörjning

Vikariepoolen grundades 2001 och sedan dess har vi arbetat långsiktigt och ansvarsfullt. Vi tillämpar metoder och arbetssätt som värnar om och ser till människors behov hos såväl kunder, medarbetare som övriga samarbetspartners.

Idag har vi ramavtal gällande bemanningstjänster med flertalet kommuner och fristående aktörer i Stockholm och Göteborg. För dig som kund innebär ett samarbete med oss att du har tillgång till kompetent och erfaren personal för tillfälliga eller längre uppdrag.

För våra vikarier är vi en omhändertagande arbetsgivare som ser till deras önskemål, erbjuder stor flexibilitet och förmånen att få bestämma över sin tid – vilket skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Som arbetsgivare har vi ett särskilt ansvar att agera utifrån en hållbar grund. Genom ett nära samarbete med våra vikarier samt med lyhördhet för varje individs önskemål eftersträvar vi att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Vi på Vikariepoolen håller hög kvalitet i rekryterings- och bemanningsprocessen, vårt kvalitetsarbete är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket innebär att vi är seriösa och uppfyller höga krav på affärsmässighet. Det innebär en trygghet för såväl kunder som medarbetare.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete »

En del av NGS Group

NGS Group är en ledande nordisk koncern inom rekrytering, bemanning och executive search. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö och Oslo vilket gör att vi har en stark lokal närvaro för många av våra kunder och personal.

På NGS Group har vi ett tydligt mål – att skapa samhällsnytta och medverka till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad. För att göra det behöver vi hela tiden utveckla och anpassa vårt erbjudande så att vi kan möta och förutse våra kunders skiftande behov.

Under åren har vi byggt upp en företagskultur som genomsyras av en stark gemenskap, initiativkraft och ett samhällsengagemang. Med den samlade kunskapen hos alla våra medarbetare har vi en unik position idag där vi kan erbjuda branschledande expertis inom respektive område.

NGS Group »
Våra samarbetspartners