Ring oss! Stockholm 08-505 808 00 | Göteborg 031-99 99 40

Integritetspolicy

För oss är din integritet viktig! Våra villkor och vår Integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi på Vikariepoolen och NGS Group har som alla andra aktörer på arbetsmarknaden en skyldighet att följa den nya lagen om integritet och personskydd när Personuppgiftslagen (PuL) ersätts av Europeiska Dataskyddsförordningen, GDPR.

Det finns viktiga uppgifter som vi i rollen som arbetsgivare behöver hantera för att du ska få lön och t.ex. arbetsgivarintyg. Vi är ansvariga för att dina personuppgifter är aktuella eftersom vi tycker det är viktigt att du är tillgänglig. Dessutom prioriterar vi att du ska omfattas av pension och försäkringar mm.

Mycket är oförändrat jämfört med PuL, men det finns några stora skillnader:

  • En individs rättigheter har blivit stärkta.
  • En registrerad person skall ha rätt att få ett utdrag på all information vi har registrerad.
  • Personer kan begära att få bli raderade.
  • Större krav på organisationen gällande datasäkerhet och rapporteringsskyldighet om det blir intrång i systemen.

Du är viktig för oss. Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, skicka e-post till: dpo@ngsgroup.se.

Klicka nedan för att ta del av både Vikariepoolens och NGS Group ABs Integritetspolicy.

Integritetspolicy Vikariepoolen

  1. Vikariepoolen värnar om din integritet. Läs vår integritetspolicy.