Grundskollärare och gymnasielärare

Som grundskollärare arbetar du i förskoleklass upp till årskurs 6 och din huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och genomföra undervisning, oftast i flera olika ämnen för samma grupp. I arbetet ingår föräldrakontakt, bedömning av elevernas arbetsuppgifter och dokumentation av deras kunskapsutveckling.

Är du ämneslärare eller gymnasielärare undervisar du i de olika ämnen du har kompetens inom, till elever i årskurs 7-9 eller som är 15-19 år. Arbetet innehåller planering, genomförande och uppföljning av lektioner samt samarbete med kollegor. En viktig del av arbetet är att ge eleverna verktyg till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning. Mentorskap kan ingå.

Lediga tjänster »

Barnskötare och förskollärare

Som barnskötare arbetar du med barn i pedagogiska verksamheter. Du deltar i lekar och aktiviteter som låter barnen utveckla sin fantasi, kreativitet och lust att lära. Du utvecklar också verksamheten tillsammans med förskollärarna, som även har det pedagogiska ansvaret.

Förskolläraren arbetar med de yngre barnens lärande och utveckling tills dess att de fyllt sju år och börjar första klass. Genom lek, samtal, sång, drama och bild ger förskolläraren barnen möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och att reflektera. Även dokumentation och kontakt med föräldrarna är en viktig del i arbetet som förskollärare.

Lediga tjänster »

Fritidspedagoger och elevassistenter

Som fritidspedagog arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus och därför ordnas aktiviteter både inom- och utomhus.

Elevassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen, det kan vara för enskild elev eller för en hel skolklass. Arbetet ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Lediga tjänster »

Speciallärare och specialpedagog

Speciallärare och specialpedagoger arbetar med elever från förskoleklass till vuxenutbildningar som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagoger hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av extra stöttning. Du har en mer handledande roll och arbetar tillsammans med personal och ledning och bidrar till skolans pedagogiska utveckling.

Lediga tjänster »

Förskolechefer och rektorer

Förskolechefen har det pedagogiska ledningsansvaret för en förskola och är chef över den anställda personalen. Förskolechefen leder det pedagogiska arbetet som handlar om att nå de mål som finns beskrivna i läroplanen. Som förskolechef har man det yttersta ansvaret för att alla barnet får det stöd och den hjälp som det har rätt till för att utvecklas och lära sig saker.

Rektor är skolchef och är då även chef till lärarna och för alla andra som arbetar i skolan. Som skolledare kan man ha olika titlar men gemensamt är chefskapet och ledarfunktionen. Rektorer finns inom förskoleverksamhet, grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, komvux och på högskolenivå t.ex högskolor och universitet. Är man rektor har man ledningsansvaret i skolan eller inom ett utbildningsområde och ansvarar bland annat för skolans utveckling och ekonomi. Som rektor leder man och planerar arbetet i skolan och ser till att man uppfyller målen som finns i läroplanen.

Lediga tjänster »

Kockar och köksbiträden

Som kock i förskolekök samt skolkök innebär att man har ett ansvar för vad det är för sorts mat som barn och ungdomar äter. Arbetar du som kock ingår det även att beställa livsmedel, hygienkontroll och hålla ordning i köket.

Som köksbiträde assisterar du kocken eller kockarna med enklare matlagning, ser till att dryck och tillbehör är påfyllda, serverar och diskar. I större kök är ofta rollerna uppdelade. Köksbiträdet plockar fram och förbereder maten innan den tillagas i köket. Du hjälper kockarna och deltar även i enklare matlagning, till exempel genom att ansvara för salladsbufféer. Att städa och diska ingår också i arbetsuppgifterna.

Lediga tjänster »