Omslagsbild

Boka vikarie till er verksamhet

Boka en vikarie som stöttar er verksamhet vid sjukdom, semestrar eller under tillfälliga arbetstoppar. Vikariepoolen är precis som det låter; en vikariepool för skola och förskola. Vi hjälper er att hitta vikarie som håller en jämn och hög kvalitet i undervisning och pedagogisk verksamhet.

Boka pedagogiska tjänster Boka kökstjänster

Vi erbjuder personal inom följande områden

  • Grundskollärare och gymnasielärare
  • Barnskötare och förskollärare
  • Fritidspedagoger och elevassistenter
  • Speciallärare, specialpedagog och handledare
  • Förskolechefer och rektorer
  • Kockar och köksbiträden

Vikariepool för skola och förskola

När ni kontaktar oss matchar vi era önskemål och behov med att hitta rätt vikarie oavsett uppdragets längd eller karaktär. Därefter får ni en bekräftelse per telefon eller e-post och har inom kort en vikarie på plats som hjälper och stöttar i arbetet. Det ska nämligen vara enkelt att hyra vikarie och vi gör det enkelt för er!

Ansvar

Vid uthyrning av vikarie tar Vikariepoolen fullt arbetsgivaransvar för vikarien gällande anställning, lön, pension, kollektivavtal, sociala avgifter och eventuell sjuklön. Vår personal är fullt försäkrad och vi garanterar att de har godkänt utdrag ur belastningsregistret. Genom vår uthyrning av pedagoger/lärare får ni den kompetens ni söker på ett snabbt och effektivt sätt.

Vår personal

Våra vikarier har pedagogisk utbildning eller dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom skola eller förskola. Alla våra anställda genomgår en gedigen introduktion i rollen som vikarie innan de bokas ut på uppdrag genom oss. I mötet med barn, unga och vuxna behövs regelbunden reflektion över förhållningssätt och hantering av det som sker på uppdragen. Vi erbjuder vår personal aktivt stöd i frågor som uppstår på arbetsplatserna samt informerar om nyheter i lagar och förordningar för alla skolinriktningar. Vi arrangerar fortbildningstillfällen för vår personal i deras olika yrkeskategorier. Alla erbjuds kontinuerligt utbildning i Första Hjälpen-HLR.

Binogi och Ugglo

Som vikarie i skola och förskola är det viktigt att kunna inspirera barn och eleverna för undervisningen och verksamheten. Med hjälp av Binogi och Ugglo får vår personal inspiration, lektionsförberedelse och verktyg för undervisning. Med dessa hjälpmedel ger vi vikarierna tillgång till kompletterande och läroplansanpassade digitala verktyg. De på kort tid kan förbereda intressanta och heltäckande lektioner, helt i linje med läroplanen, oavsett var i kursen klassen befinner sig.