Chattbot skapar en bättre kandidatupplevelse

AI inom rekrytering är ett fenomen som har fått allt större spridning. På Vikariepoolen har man sedan 2020 använt sig av en chattbot i rekryteringsprocessen för att stärka sin position och kunna möta det ökande behovet av vikarier till skola och förskola. Med hjälp av AI har man kunnat både förbättra kandidatupplevelsen och öka objektiviteten i urvalet.

– I merparten av våra kvalificerade tjänster ingår en kompetensbaserad chattintervju som en del av rekryteringsprocessen. Chattintervjun utgör ett adekvat och smidigt stöd i urvalsprocessen för våra rekryterare, berättar Helena Lindgren, rekryteringsansvarig på Vikariepoolen.

Chattboten ställer frågor om utbildning och arbetslivserfarenheter kopplade till respektive tjänst och med relevanta följdfrågor. Bland annat ställs kompetensbaserade frågor kopplade till verkliga ”case” där kandidaten exempelvis får beskriva hur och varför hen skulle agera i en viss situation. Chattboten har visat sig vara ett effektivt verktyg när det kommer till kompetensbaserad rekrytering.

– Fördelarna med en chattintervju är flera, det bidrar till det objektiva urvalet i rekryteringsprocessen där kompetensen står i fokus, en ökad effektivitet i och med att våra rekryterare kan fokusera på de senare stegen i processen och snabbare återkoppla till kandidaten, säger Helena.

Vikariepoolens rekryterare har också möjlighet att återgå till frågorna och svaren i den initiala intervjun och använda dem i den personliga kontakten i nästa steg. Efter den kompetensbaserade chattintervjun går kandidaterna vidare till en personlig intervju och introduktion i rollen som vikarie. Därefter görs referenstagning och belastningsregiterutdrag kontrolleras. I det sista steget signeras anställningsavtalet och erbjudande om jobb presenteras för kandidaten.

Objektiva processer

På Vikariepoolen ser man positivt på att låta chattboten genomföra den initiala intervjun med kandidaterna, dels för att den skapa mer både objektiva och effektiva processer och urval, dels för att den bidrar till en bättre kandidatupplevelse.

– Chattboten bemöter samtliga sökanden på samma vis med fokus på kompetens och utbildning. Den sökande får ett seriöst intryck och många upplever det som ett lustfyllt första steg i rekryteringsprocessen, avslutar Helena.

Intresserad av att veta mer om hur vi arbetar på Vikariepoolen?