Ny kostym, samma viktiga uppdrag

Under det senaste året har ett arbete pågått för att stärka och utveckla kommunikationen kring Vikariepoolens verksamhet och varumärke. Som en del av den utvecklingen lanserar vi idag vår nya hemsida med uppdaterad logotyp och grafisk profil för att bättre spegla Vikariepoolens erbjudande och sammanhang inom NGS Group.

I över två decennier har Vikariepoolen stöttat och avlastat förskolans och skolans verksamheter i deras viktiga uppdrag – att lära, stärka och utveckla nya generationer av barn och unga för framtiden. Vårt varumärke är en viktig tillgång för oss som vi värnar om att förvalta i samklang med att vi som verksamhet utvecklas.

– Med en ny logotyp, grafisk profil och hemsida får Vikariepoolen ett tydligare sammanhang och gemenskap med övriga varumärken inom NGS Group. Samtidigt möjliggör utvecklingen av varumärket ett tilltal i vår kommunikation som bättre överensstämmer med vårt erbjudande, säger Ellinore Renström som är ny verksamhetschef för Vikariepoolen sedan årsskiftet.

Ellinore kommer senast från en roll som rekryteringsansvarig och teamledare på Vikariepoolen och är väl bekant med såväl verksamheten, som kunder och medarbetare inom affärsområdet.

– Vi är mycket nöjda med resultatet av det gedigna arbete som lagts på framtagandet av vår nya hemsida och uppdaterade utseende. Vårt arbete kommer som tidigare fortsätta präglas av det personliga och affärsmässiga bemötande som våra kunder och vikarier är vana vid. Vår nya hemsida andas ett modernt uttryck i sin design och struktur, samtidigt som den är användarvänlig och enkel att ta till sig för vår målgrupp. Det gör att den kommer vara en värdefull tillgång för oss i vårt fortsatta arbete, avslutar Ellinore.